Våra tjänster

Tjänsteportfölj


ADDSEC:s personal är känd för sin flexibilitet och kompetens. Vi kan hjälpa till inom ett stort antal IT-områden. Vår tjänsteportfölj innehåller allt från specialisttjänster till helhetsåtaganden. Här hittar du ett urval av våra tjänster. Kontakta oss för att diskutera den bästa lösningen för din verksamhet.

Behovsanalys


ADDSEC analyserar era behov och föreslår åtgärder i er nuvarande eller kommande IT/OT-miljö.

Nät-/Säkerhetsdesign


Vi definierar strukturen för företagets nätverk, både dess logiska och fysiska lösning.

Säkerhetsanalys


Utifrån er IT-policy analyserar vi er IT/OT-miljö, utvärderar riskerna för externa och interna hot samt rekommenderar åtgärder.

NIS2-Rådgivning


NIS2 ställer krav på organisationers hantering av cyberrisker och incidenter. Vi på ADDSEC kan stötta företag i att säkerställa att kraven uppfylls.

Implementation och driftsättning


Med minimal påverkan på er verksamhet installerar, konfigurerar och driftsätter vi våra samarbetspartners produkter i er IT/OT-miljö.

Segmentering


Vi har lång erfarenhet av segmentering och har under många år hjälpt företag att segmentera sina IT/OT-miljöer och därigenom minimera attackytan för viktiga system.

Policy / Compliance


Tillsammans med er går vi igenom verksamhetens behov och krav. Baserat på dessa tar vi fram en IT-Policy som säkerställer att interna och externa krav (NIS2, PCI-DSS, m.m.) uppfylls.

Drift och underhåll


Vi hjälper er driftsavdelning i att använda och underhålla våra samarbetspartners produkter. Alternativt sköter vi hela driften åt er.