Våra tjänster

Tjänsteportfölj


ADDSEC:s personal är känd för sin flexibilitet och kompetens. Vi kan hjälpa till inom ett stort antal IT-områden. Vår tjänsteportfölj innehåller allt från specialisttjänster till helhetsåtaganden. Här hittar du ett urval av våra tjänster. Kontakta oss för att diskutera den bästa lösningen för din verksamhet.

Behovsanalys


ADDSEC analyserar era behov och föreslår åtgärder i er nuvarande eller kommande IT-miljö.

Nätdesign


Vi definierar strukturen för företagets nätverk, både dess logiska och fysiska lösning.

Säkerhetsanalys


Utifrån er IT-policy analyserar vi er IT-miljö, utvärderar riskerna för externa och interna hot samt rekommenderar åtgärder.

Interimstjänster


Vi har lång erfarenhet av de flesta ledande tjänster på en IT-avdelning.

Implementation och driftsättning


Med minimal påverkan på er verksamhet installerar, konfigurerar och driftsätter vi våra samarbetspartners produkter i er IT-miljö.

Projektledning


Vi har mångårig erfarenhet av teknisk projektledning och är erkänt duktiga på att kommunicera verksamhetens krav och behov till projektet.

IT-Policy


Tillsammans med er går vi igenom era verksamhetsbehov. Utifrån detta tar vi tillsammans fram en IT-policy.

Drift och underhåll


Vi hjälper er driftsavdelning i att använda och underhålla våra samarbetspartners produkter. Alternativt sköter vi hela driften åt er.