Om företaget

Historia


ADDSEC har sedan 1993 hjälpt företag och organisationer att skydda sina informationstillgångar och är alltså ett av Sveriges äldsta IT-säkerhetsföretag. Vi startade som ett renodlat teknikkonsultföretag med inriktning på SNA-kommunikation och säkerhet för IBM AS400. Sedan dess har vi anpassat verksamheten och är nu ett produkt- och kunskapsföretag. Vi arbetar med rådgivning, projektledning, implementation och underhåll, och vår produktportfölj innehåller bland annat lösningar för molnsäkerhet, brandväggar, autentisering, antivirus, hög tillgänglighet och innehållskontroll.

Affärsidé


ADDSEC vill vara en naturlig IT-säkerhetspartner. Tillsammans med kunden tittar vi på behoven och implementerar lösningar baserade på standardkomponenter.

Miljöpolicy


Vi på ADDSEC värnar om miljön och bedriver vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt utvärdera det vi gör och de produkter vi väljer utifrån dess miljöpåverkan.